สีประจำวิทยาลัย

วันที่ 23 ก.พ. 2563


น้ำเงิน - เหลือง
น้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง ความเป็นผู้นำ ความเยือกเย็น
สีเหลือง หมายถึง ความสดชื้น ความรอบรู้