ตราประจำวิทยาลัย

วันที่ 18 ก.ค. 2562ดอกบัว หมายถึง การยึดมั่นในคุณงามความดี
เทียน หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
หนังสือ หมายถึง ความรู้
เรือใบ หมายถึง สัญลักษณ์เชิงธุรกิจด้านพาณิชยการ